2023 logo transparant

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zijn gesloten.​

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024 - 2025 starten in Juli 2024.

Benodigdheden de inschrijving:

– Volledig ingevuld inschrijfformulier
Twee recente pasfoto’s van het kind
– CBB uittreksel van het kind
– Kopie vaccinatieboekje van het kind
– Kopie dokterskaart van het kind
– Kopie id kaart beide ouders
– Keuringsformulier

Download het inschrijfformulier hieronder, vul deze volledig in.

Download het keuringsformulier hieronder, laat deze invullen en tekenen door uw huisarts.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zijn open!

Volg de instructies hieronder en vul het onderstaand formulier zo volledig mogelijk in om uw kind in te schrijven.

Benodigdheden voor inschrijving:

Deze stukken moeten geupload worden in het formulier

– Twee recente pasfoto’s van het kind
– CBB uittreksel van het kind
– Kopie vaccinatieboekje van het kind
– Kopie dokterskaart van het kind
– Kopie id kaart beide ouders
– Keuringsformulier

Download het keuringsformulier hieronder, laat deze invullen en tekenen door uw huisarts.
Load dit up tijdens het invullen van het online formulier of lever dit in op school.

1
Kind
2
Ouder1
3
Ouder2
4
Medisch
5
Ontwikkeling
6
Ontwikkeling
7
Ontwikkeling
8
Geloof
9
Last Page

Intake Formulier

***LET OP: wij vragen u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Velden met een ster * zijn verlpichte velden. Als u niet kunt kiezen voor het knopje 'Volgende' heeft u een verplicht veld niet ingevuld***

Kind Paspoort

Upload hier een pasfoto van het kind
Maximum file size: 5 MB
Upload hier een het CBB uittreksel van het kind
Maximum file size: 5 MB
Achternaam *
Voornaam *
Geslacht *
Geboorte datum *
Niveau *
Wie brengt uw kind naar school?  *
Telefoonnummer *
Door wie wordt het kind afgehaald? *
Telefoonnummer *

Ouders en Verzorgers

Ouder/ verzorger 1
Moeder/ verzorger 1
Wie bent u van het kind
Anders
Volledige naam *
Upload id-kaart
Maximum file size: 5 MB
Adres *
Straatnaam en District
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobile *
Telefoonnummer werk
E-mailadres
Hoogst genoten opleiding
studeert u nog zo ja, op welke school?
Huidig beroep
Land van herkomst
Nationaliteit
Vader/ verzorger 2
Vader/ verzorger 2
Wie bent u van het kind
Anders
Volledige naam
Geboorte datum
Upload id-kaart
Maximum file size: 5 MB
District
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobile
Telefoonnummer werk
E-mailadres
Hoogst genoten opleiding
studeert u nog zo ja, op welke school?
Huidig beroep
Land van herkomst
Nationaliteit
Broers en Zussen
Broers en zussen

Medische gegevens van het kind

Upload ingevulde medische verklaring
Maximum file size: 5 MB
Huisdokter *
Telefoonnummer *
Zorgverzekering / maatschappij 
Upload hier de verzekeringspas van het kind
Maximum file size: 5 MB
Naam consultatie bureau 
Adres consultatie bureau
Bijzonderheden 
Allergie
Speciaal dieet
Wat eet uw kind niet?   
Medicatie gebruik   
Namen medicatie

Contactpersoon in geval nood

Relatie
Relatie anders
Wie is dit persoon van het kind
Volledige naam
Telefoonnummer
Is het kind onder medische behandeling? 
Reden
Naam Arts
Telefoonnummer
Bijzonderheden
Heeft het kind de gebruikelijke vaccinaties gehad?
Upload hier een kopie van de vaccinaties
Maximum file size: 5 MB
Motiveer waarom
Hoe is het gesteld met het gehoor van het kind? 
Geef uitleg
Hoe is het gesteld met de ogen van het kind?
Geef uitleg
Hoe is het slaap ritme van het kind? 
Geef uitleg
Slaapt het kind goed door?
Hoe is het gedrag van het kind? 
Geef uitleg

Ontwikkelingsgegevens van het kind

Huistaal
Welke taal wordt er thuis gesproken?
Hoe oud is uw kind begonnen met praten 
Kan uw kind opdrachten begrijpen? 
Kan uw kind duidelijk maken wat hij/zij wilt?
Zijn er bijzonderheden met de  taalontwikkeling van uw kind? 
Praat uw kind thuis veel? 
Heeft uw kind logopedie begeleiding? 
Wat is de reden voor logopedie begeleiding?
Naam Logopedist
Telefoonnummer Logopedist

Sociaal emotionele ontwikkeling

Speelt uw kind met andere kinderen en hoe is het contact?
Geef uitleg
Hoe is uw kind in een voor hem onbekende / nieuwe situatie?
Hoe reageert uw kind als iets niet lukt? 
Wordt uw kind snel angstig en waarvoor? 
Geef uitleg

Spel

Waar speelt uw kind graag mee?
Speelt uw kind graag buiten?
Heeft uw kind stimulans nodig om te spelen?
Wat vindt uw kind niet leuk tijdens spel?

Motorische ontwikkeling

Hoe oud is uw kind begonnen met kruipen?   
Hoe oud is uw kind begonnen met lopen?
Heeft uw kind medische hulp gehad met  lopen? Bijv. Fysiotherapie
Naam Fysiotherapeut   
Telefoonnummer Fysiotherapeut   

Zelfredzaamheid

Gebruikt uw kind een tuitbeker/beker
Drinkt uw kind zelf uit een beker? 
Houdt uw kind de fles zelfstandig?
Eet uw kind zelfstandig met een lepel?
Is uw kind a zindelijk?
Bent u bezig met zindelijkheidstraining?
Bijzonderheden

Geloofsovertuiging

Beleid u een bepaald geloof, zo ja welke?
zijn er zaken waarmee wij rekening moeten  houden i.v.m het geloof? (Voeding, feesten)

Algemene informatie

Wat vind u zelf belangrijk in de opvoeding? Denk hierbij aan: goed luisteren, zelfstandigheid,  respect etc. 
Hebben er bijzondere gebeurtenissen bv ziekte, ziektehuisopname, sterfgeval etc. in het gezin  plaatsgevonden?
Wordt uw kind buiten u als de ouder(s) regelmatig door andere verzorgd (bv een tante, oom,  broer, buren). Kunt u ons daar wat meer over vertellen? Ja/ Nee 
Zijn er verder nog gegevens waarvan de school in het belang van uw kind p de hoogste moet  zij, zo ja welke?
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal van uw kind voor onze school Ten behoeve van: De website, facebook, reclame materiaal, Werkstukken stagiaires?
Betaalmethoden *

*Overmaken*
Bank: De Surinaamsche Bank (DSB)
Naam van de rekening: Liza Nabibaks
Rekeningnummer: SRD 3200620
Zet in de omschrijving van de overmaking: Voornaam Achternaam van het kind en stuur ons het overmakingsbewijs.

*Conant*
Betaal contant op school aan de Indira Gandhiweg 873.
Maak een afspraak door te bellen naar 368721 of een WhatsApp bericht te sturen naar +5978405974

GEEN RESTITUTIE MOGELIJK
Ondergetekende geeft hierbij toestemming bovengenoemde dreumes/ peuter in te schrijven voor het schooljaar 2023-2024 op peuterschool Lely’s Nestje.
Scroll to Top