2023 logo transparant

Wilt u een klacht doorgeven?

Vertel ons wat er gebeurd is in het onderstaande klachten formulier.

Beschrijf uw klacht zo concreet mogelijk:
Wat is de aard en omvang van het probleem?
Wat en/ of wie betreft het?
Hoe lang speelt het al?
Heeft het zich een of meerdere keren voorgeddan?

Scroll to Top